หน้าหลัก » รายงาน » รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564

รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564จำนวนหน้า :
22
ขนาดไฟล์ :
2.07 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ :

รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564 – Thailand Internet User Behavior 2021

เนื้อหา

 • พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
  • กิจกรรมออนไลน์ยอดฮิต 10 อันดับแรก เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และ 2563
  • ปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต 5 อันดับแรก
  • ผู้ซื้อนิยมซื้อสินค้าผ่านอะไรมากที่สุด
  • ผู้ขายนิยมขายสินค้าผ่านอะไรมากที่สุด
  • เปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มระหว่าง ผู้ซื้อ vs ผู้ขาย สินค้า/บริการออนไลน์
  • ปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกร้านค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์
  • เปรียบเทียบปัญหา 5 อันดับแรก จากการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์
  • 5 อันดับแรกของช่องทางการชำระเงินค่าสินค้า/บริการที่สั่งซื้อออนไลน์
  • สิ่งกังวลหรือเป็นปัญหาในการทำธุรกกรรมการเงินออนไลน์
  • สิ่งที่กังวลหรือปัญหาเรื่อง Food Delivery 5 อันดับแรก
  • สิ่งที่กังวลหรือปัญหาในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ 5 อันดับแรก
  • สิ่งที่กังวลหรือเป็นปัญหาในการใช้บริการภาครัฐออนไลน์ 5 อันดับแรก
 • New Normal ทำงาน/เรียนออนไลน์ได้ทุกที่เพียงแค่มี Internet
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานวิถีใหม่ในช่วง COVID-19 5 อันดับแรก
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิถีใหม่ในช่วง COVID-19 5 อันดับแรก
 • COVID-19 เป็นเหตุสังเกตได้
  • กิจกรรมที่ User Growth เติบโตสูงสุด 10 อันดับแรก ในช่วง COVID-19
  • กิจกรรมที่มีแนวโน้มจะกลายเป็น New Normal สูงที่สุด 10 อันดับแรก หลังจากในช่วง COVID-19

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม