หน้าหลัก » คู่มือ » คู่มือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting Guidebook

คู่มือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting Guidebookจำนวนหน้า :
18
ขนาดไฟล์ :
2.14 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ :
ป้ายกำกับ :

เนื้อหา

  • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ e-Meeting
  • การเตรียมตัวก่อนจัดประชุม
  • กระบวนการระหว่างประชุม
  • การเก็บข้อมูล/หลักฐาน
  • การเลือกใช้ระบบ e-Meeting (ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม