หน้าหลัก » กำหนดการ ข้อสอบ เฉลย » ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 2563ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.niets.or.th/th/content/view/22345

ประกอบด้วยไฟล์

  • ข้อสอบวิชาภาษาไทยและเฉลย ม.3 (91 วิชาภาษาไทย.pdf) จำนวน 29 หน้า
  • ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษและเฉลย ม.3 (93 วิชาภาษาอังกฤษ.pdf) จำนวน 24 หน้า
  • ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และเฉลย ม.3 (94 วิชาคณิตศาสตร์.pdf) จำนวน 26 หน้า
  • ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และเฉลย ม.3 (95 วิชาวิทยาศาสตร์.pdf) จำนวน 48 หน้า

แนะนำ

ล่าสุด