หน้าหลัก » หนังสือ » เอกสารประกอบการสอนวิชา การโปรแกรมมิ่งสําหรับงานสารสนเทศ Programming for Information Work

เอกสารประกอบการสอนวิชา การโปรแกรมมิ่งสําหรับงานสารสนเทศ Programming for Information Workจำนวนหน้า :
205
ขนาดไฟล์ :
6.37 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมวดหมู่ :

เอกสารประกอบการสอนวิชา การโปรแกรมมิ่งสําหรับงานสารสนเทศ Programming for Information Work (ภาษา Python)

เนื้อหา

 • บทที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
 • บทที่ 2 เครื่องหมายดำเนินการและนิพจน์
 • บทที่ 3 ฟังก์ชั่นและการควบคุม
 • บทที่ 4 ตัวแปรลีสต์และทูเพิล
 • บทที่ 5 การใช้งานสตริง
 • บทที่ 6 แฟ้มข้อมูล (File)
 • บทที่ 7 ตัวแปรดิกชันนารีและแม็พรีดิวส์
 • บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับสถิติเบื้องต้น
 • บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนติดต่อระบบฐานข้อมูล MySQL
 • บทที่ 10 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนในงานภูมิสารสนเทศ
 • บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนในงานประมวลผลภาพ
 • บทที่ 12 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับ Machine Learning เบื้องต้น

แนะนำ

ล่าสุด