หน้าหลัก » รายงาน » 20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning

20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learningจำนวนหน้า :
136
ขนาดไฟล์ :
7.17 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
ISBN :
978-616-564-107-4
จัดทำโดย :
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่ :
ป้ายกำกับ :

เนื้อหา

 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 การดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่โรงเรียนต้นแบบ
  • การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • ภาพความสำเร็จ
 • ตอนที่ 2 20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
  • ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
   • 1. โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
   • 2. โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
   • 3. โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
   • 4. โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
   • 5. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
  • ภาคใต้
   • 6. โรงเรียนบ้านกลูบี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
   • 7. โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
   • 8. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • 9. โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
   • 10. โรงเรียนบ้านโคกนาโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
   • 11. โรงเรียนบ้านโนนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
   • 12. โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
   • 13. โรงเรียนบ้านละลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
   • 14. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
   • 15. โรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
  • ภาคเหนือ
   • 16. โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
   • 17. โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
   • 18. โรงเรียนบ้านนาพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
   • 19. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
   • 20. โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 • ตอนที่ 3 สรุปบทเรียนการบริหารจัดการ การออกแบบกิจกรรม และภาพความสำเร็จ
  • การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
  • ภาพความสำเร็จ
 • เอกสารอ้างอิง
 • คณะผู้จัดทำ

แนะนำ

ล่าสุด