หน้าหลัก » กำหนดการ ข้อสอบ เฉลย » ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ปีการศึกษา 2563ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.niets.or.th/th/content/view/22345

ประกอบด้วยไฟล์

  • ข้อสอบวิชาภาษาไทยและเฉลย ม.6 (01 ภาษาไทย 64.pdf) จำนวน 58 หน้า
  • ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษและเฉลย ม.6 (03 ภาษาอังกฤษ 64.pdf) จำนวน 36 หน้า
  • ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และเฉลย ม.6 (04 คณิตศาสตร์ 64.pdf) จำนวน 33 หน้า
  • ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และเฉลย ม.6 (05 วิทยาศาสตร์_64.pdf) จำนวน 47 หน้า
  • ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเฉลย ม.6 (02 สังคมศึกษา 64_2.pdf) จำนวน 47 หน้า

แนะนำ

ล่าสุด