หน้าหลัก » คู่มือ » เอกสารแม่แบบ (template) สำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Version 1.0)

เอกสารแม่แบบ (template) สำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Version 1.0)ขนาดไฟล์ :
372 KB
ชนิดไฟล์ :
Microsoft Word (.docx)
จัดทำโดย :
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.dga.or.th/document-sharing/article/59030/
หมวดหมู่ :

เอกสารแม่แบบ (template) ทั้งหมด 7 แม่แบบดังนี้

  1. เอกสารแม่แบบ แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เอกสารแม่แบบ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
  3. เอกสารแม่แบบ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
  4. เอกสารแม่แบบ เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)
  5. เอกสารแม่แบบ ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)
  6. เอกสารแม่แบบ บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activity: ROPA)
  7. เอกสารแม่แบบ นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

แนะนำ

ล่าสุด