หน้าหลัก » กำหนดการ ข้อสอบ เฉลย » ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2563​

ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2563​ขนาดไฟล์ :
9.21 MB
ชนิดไฟล์ :
ZIP File (.zip)
จัดทำโดย :
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.facebook.com/bet.obec.go.th/posts/1965146906984240

เนื้อหา

  • แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
  • แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกอบด้วยไฟล์

  • แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ป.3_2563.pdf จำนวน 22 หน้า
  • แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3_2563.pdf จำนวน 22 หน้า
  • ภาษาไทย ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) 2563.pdf จำนวน 30 หน้า
  • ภาษาไทย ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) 2563.pdf จำนวน 11 หน้า
  • ชี้แจงเฉลยข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 แก้ไข.jpg
  • คณิตศาสตร์ ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) 2563.pdf จำนวน 58 หน้า
  • คณิตศาสตร์ ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) 2563.pdf จำนวน 8 หน้า

ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ NT ป.3 2563, ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2564 พร้อมเฉลย, ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ ป.3 2563, ข้อสอบ NT ภาษาไทย ป.3 2563, แนวข้อสอบ NT ป.3

แนะนำ

ล่าสุด