หน้าหลัก » กำหนดการ ข้อสอบ เฉลย » ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2563​

ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2563​ขนาดไฟล์ :
9.21 MB
ชนิดไฟล์ :
ZIP File (.zip)
จัดทำโดย :
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.facebook.com/bet.obec.go.th/posts/1965146906984240

เนื้อหา

  • แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
  • แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกอบด้วยไฟล์

  • แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ป.3_2563.pdf จำนวน 22 หน้า
  • แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3_2563.pdf จำนวน 22 หน้า
  • ภาษาไทย ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) 2563.pdf จำนวน 30 หน้า
  • ภาษาไทย ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) 2563.pdf จำนวน 11 หน้า
  • ชี้แจงเฉลยข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 แก้ไข.jpg
  • คณิตศาสตร์ ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) 2563.pdf จำนวน 58 หน้า
  • คณิตศาสตร์ ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) 2563.pdf จำนวน 8 หน้า

ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ NT ป.3 2563, ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2564 พร้อมเฉลย, ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ ป.3 2563, ข้อสอบ NT ภาษาไทย ป.3 2563, แนวข้อสอบ NT ป.3

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม