หน้าหลัก » ข้อสอบและเฉลย » ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2563​

ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2563​

ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2563​
ขนาดไฟล์ :
4.59 MB
ชนิดไฟล์ :
ZIP File (.zip)
จัดทำโดย :
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.facebook.com/bet.obec.go.th/posts/1962889620543302
หมวดหมู่ :
เข้าชม :
12 views

เนื้อหา

 • แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
  • (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) ข้อ 1 – 26
  • (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) ข้อ 27 – 30
 • แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
  • (ฉบับเฉลย) เลือกตอบ ข้อ 1 – 26
  • (ฉบับเฉลย) เขียนตอบ ข้อ 27 – 30

ประกอบด้วยไฟล์

 • แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์.pdf จำนวน 22 หน้า
 • คณิตศาสตร์ ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ).pdf จำนวน 58 หน้า
 • คณิตศาสตร์ ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ).pdf จำนวน 8 หน้า
 • ข้อสอบภาษาไทย ป.3-63.pdf จำนวน 22 หน้า
 • ภาษาไทย ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ).pdf จำนวน 30 หน้า
 • ภาษาไทย ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ).pdf จำนวน 11 หน้า

ข้อสอบ NT ป.3 2563, ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2564 พร้อมเฉลย, ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ ป.3 2563, ข้อสอบ NT ภาษาไทย ป.3 2563แนะนำ

ล่าสุด