หน้าหลัก » รายงาน » แนวทางสินค้าออนไลน์: จากชุมชนสู่คนไทย

แนวทางสินค้าออนไลน์: จากชุมชนสู่คนไทยจำนวนหน้า :
68
ขนาดไฟล์ :
15.4 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
ISBN :
978-616-7956-53-4
จัดทำโดย :
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/e-Commerce-Model-for-Community.aspx
หมวดหมู่ :

ผลจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

เนื้อหา

 • บทนำ
 • ขั้นตอนพัฒนากำลังคนยุคดิจิทัล
 • การเรียนรู้
  • การเรียนรู้ยุคดิจิทัล: ดิจิทัลระดับพื้นฐาน (Digital literacy)
  • การเรียนรู้ดิจิทัลระดับวิชาชีพ: อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)
  • การเรียนรู้สู่โค้ชดิจิทัลชุมชน: โค้ชดิจิทัลชุมชน (Local Digital Coach)
 • บทวิเคราะห์การจัดอบรม
 • บทวิเคราะห์โค้ชดิจิทัลชุมชน
 • บทสัมภาษณ์: โค้ชบ้านกำแมด ตำบลบ้านดุง อำเภอคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี
 • บทวิเคราะห์ชุมชนกับแนวทางอีคอมเมิร์ซ
 • เสียงสะท้อนจากชุมชน: กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เหล่าหลวงใต้ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • กรณีศึกษาชุมชนคัดสรร
  • ชุมชน 1: กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท
  • ชุมชน 2: กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านสูงเนิน
  • ชุมชน 3: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งพันธุ์สารภี เชียงใหม่แลนด์
  • ชุมชน 4: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านดอนไชย
  • ชุมชน 5: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
  • ชุมชน 6: กลุ่มขนมกรอบเค็มแม่มลิวัลย
  • ชุมชน 7: ชุมชนโรงคาม กุฎีจีน
  • ชุมชน 8: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสมใจนึก
 • บทสรุป: ถอดบทเรียน สินค้าออนไลน์ จากชุมชนสู่คนไทย
 • คณะทำงาน

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม