หน้าหลัก » หนังสือ » หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการจำนวนหน้า :
150
ขนาดไฟล์ :
9.12 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงาน ก.พ.
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • กลุ่มเป้าหมาย
 • รายละเอียดวิชา
 • วิธีการศึกษา
 • แบบประเมินผลก่อนการศึกษา
 • บทที่ 1 ความหมายและลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
  • 1.1 ความหายของหนังสือภายนอก
  • 1.2 ลักษณะของหนังสือภายนอก
  • 1.3 ลักษณะของหนังสือภายใน
  • 1.4 ลักษณะของหนังสือประทับตรา
 • บทที่ 2 วิธีเขียนหนังสือติอต่อราชการ
  • 2.1 การเขียนหัวเรื่อง
  • 2.2 การเขียนเนื้อเรื่อง
  • 2.3 การเขียนจุดประสงค์ของเรื่อง
  • 2.4 การเขียนท้ายเรื่อง
 • ภาคผนวก
 • ประวัติผู้เขียน
 • แบบประเมินผลหลักการศึกษา

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม