หน้าหลัก » หนังสือ » AI Governance Framework – กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

AI Governance Framework – กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐจำนวนหน้า :
104
ขนาดไฟล์ :
29.2 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-e-book/annual-ai/47112/
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

  • บทที่ 1 ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนโลกอย่างไร
  • บทที่ 2 สถานการณ์ปัจจุบันและการดำเนินการ AI ในหน่วยงานภาครัฐ
  • บทที่ 3 งานประเภทใดบ้าง ต้องทำเทคโนโลยี AI มาใช้งาน
  • บทที่ 4 วิธีการสร้างระบบ AI
  • บทที่ 5 วิธีเริ่มทำโครงการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) สำหรับภาครัฐ
  • บทที่ 6 สรุป

แนะนำ

ล่าสุด