หน้าหลัก » หนังสือ » หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python 101

หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python 101จำนวนหน้า :
170
ขนาดไฟล์ :
3.42 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
ISBN :
978-616-407-189-6
จัดทำโดย :
กิตติภณ พละการ, กิตติภพ พละการ, สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล และ สุกรี สินธุภิญโญ
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.cp.eng.chula.ac.th/books/python101/
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • 00 : Programming in Engineering
 • 01 : Data Type, Variable and Expression
 • 02 : Selection (if-elif-else)
 • 03 : Repetition (while, for)
 • 04 : String
 • 05 : File
 • 06.1 : List
 • 06.2 : Nested Lise
 • 06.3 : List Comprehension
 • 07 : Tuple, Dictionary and Set
 • 08 : Function and Recursion
 • 09 : Numpy
 • 10 : Class
 • 11 : Solotions to Exercises
 • Appendix

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม