หน้าหลัก » คู่มือ » คู่มือโควิด-19

คู่มือโควิด-19จำนวนหน้า :
38
ขนาดไฟล์ :
1.38 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book/3125-19.html
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • ความรู้พื้นฐาน
  • โคโรนาไวรัสชนิดใหม่คืออะไร?
  • ทำไมจึงเรียกว่า โควิด-19?
  • โควิด-19 พบครั้งแรกในประเทศจีนใช่หรือไม่?
 • การแพร่กระจาย
  • ไวรัสแพร่กระจายอย่างไร?
  • อากาศร้อนช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้จริงหรือไม่?
  • ยุงหรือเห็บหมัดนำเชื้อไวรัสนี้ได้หรือไม่?
 • การป้องกันตัว
  • ต้องป้องกันตัวเองอย่างไร?
  • การสวมหน้ากากอนามัยสำคัญอย่างไร?
  • มีข้อควรระวังเกี่ยวกับหน้ากากอะไรบ้าง?
  • หากต้องไปรักษาตัวด้วยโรคอื่นที่โรงพยาบาลช่วงโควิด-19 ระบาด จะปลอดภัยหรือไม่?
  • จะติดเชื้อจากจดหมายหรือพัสดุภัณฑ์ได้หรือไม่?
  • ยังบริจาคเลือดได้ไหม?
  • คนที่สวมคอนแทกต์เลนส์ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่?
  • น้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่?
  • การทำความสะอาดพื้นผิวและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ควรทำอย่างไร?
 • หากคนใกล้ชิดผู้ป่วย
  • ถ้าป่วยหรือมีคนในบ้านป่วย ควรทำอย่างไร?
  • หากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?
 • การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  • เด็ก ๆ มีความเสี่ยงที่จะป่วยจากโควิด-19 แค่ไหน?
  • เด็ก ๆ จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่?
  • เด็ก ๆ ออกไปเล่นกับเพื่อนได้หรือไม่?
  • เด็ก ๆ ใช้เวลากับผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวได้หรือไม่?
 • อาการป่วย
  • โควิด-19 ทำให้เกิดอาการอย่างไรบ้าง?
  • เป็นไปได้หรือไม่ที่จะติดไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 พร้อมกัน?
 • การตรวจโรค
  • เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเก็บตัวอย่างและตรวจที่บ้าน?
  • จำเป็นต้องตรวจการติดเชื้อแค่ไหน?
  • เมื่อใดควรเข้ารับการตรวจโควิด-19? และผลตรวจหมายความว่าอย่างไร?
  • ตรวจการติดเชื้อในอดีต (ตรวจแอนติบอดี) ได้อย่างไร? ผลการตรวจหมายความว่าอย่างไร?
  • เป็นไปได้หรือไม่ที่จะตรวจไวรัสไม่พบ แล้วต่อมาภายหลังตรวจพบไวรัส?
 • ผู้เสี่ยงป่วยหนัก
  • ใครบ้างที่เสี่ยงจะป่วยหนักจากโควิด-19?
  • ควรงดยาใดบ้างหรือไม่ หากป่วยโควิด-19?
  • ผู้ทุพพลภาพมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปหรือไม่?
 • ผู้ป่วยภูมิแพต้ามฤดูกาล
  • ผู้ป่วยโควิด-19 กับป่วยภูมิแพ้ตามฤดูกาล มีอาการแตกต่างกันอย่างไร?
  • การป่วยภูมิแพ้ตามฤดูกาล เพิ่มความเสี่ยงที่จะป่วยโควิด-19 หรือไม่ และหากติดโควิด-19 จะทำให้มีอาการหนักขึ้นหรือไม่?
  • การสวมหน้ากากอนามัยจะทำให้ลดอาการภูมิแพ้ตามฤดูกาลได้หรือไม่?
 • การตรวจสอบเส้นทางการติดเชื้อ
  • การตรวจสอบเส้นทางการติดเชื้อ (contact tracing) คืออะไร?
  • ระหว่างการตรวจสอบ จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนตัวบ้าง?
  • หากผลตรวจพบว่าติดเชื้อ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?
  • ใครบ้างที่ถือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact) กับผู้ป่วยโควิด-19?
  • หากขณะนั้นใส่หน้ากาก จะถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือไม่?
  • หากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด จะต้องตรวจโรคโควิด-19 หรือไม่?
  • หากเคยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ติดเชื้ออยู่ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?
  • จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปติดตามการติดเชื้อไว้ในมือถือหรือไม่?
 • งานศพ
  • มีความเสี่ยงแค่ไหนในการร่วมงานศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19?
  • ควรจัดการข้าวของของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างไร?
 • การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
  • ต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อข้าวของต่างๆ อย่างไร?
  • การทำความสะอาดแตกต่างจากการฆ่าเชื้ออย่างไร?
  • บริเวณที่พบผู้ป่วย จะดูดฝุ่นทำความสะอาดอย่างไรให้ปลอดภัย?
  • ควรทำความสะอาดแบบกิจวัตรอย่างไร? บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด?
  • ใครมีหน้าที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ?
  • คลื่นอัลตราซาวนด์,แสงยูวีความเข้มข้นสูง, หลอดแอลอีดีสีน้ำเงิน หรืออุโมงค์ฆ่าเชื้อ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด?
  • ควรฉีดฆ่าเชื้อบริเวณที่โล่งนอกอาคาร, ทางเดิน และถนน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคหรือไม่?
 • สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์
  • ติดโควิด-19 จากสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์ได้หรือไม่?
  • ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ติดอยู่บนผิวหนังหรือขนของสัตว์หรือไม่?
  • ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เช็ดล้างมือกับสัตว์ได้หรือไม่?
  • นำสุนัขไปสวนสาธารณะได้หรือไม่?
  • นำสุนัขไปฝากเลี้ยงหรือทำความสะอาดได้หรือไม่?
  • หากสัตว์เลี้ยงป่วย และคิดว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?
  • สัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่นำเข้าปลอดภัยหรือไม่?
  • สัตว์ป่าแพร่กระจายโรคโควิด-19 ให้คนหรือสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่?
  • ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จะกลับสู่สิ่งแวดล้อมผ่านทางน้ำเสียและสัตว์ในธรรมชาติที่ติดเชื้อได้หรือไม่?
 • การรับมือของชุมชน
  • ชุมชนจะรับมือและบรรเทาความรุนแรงของการระบาดโควิด-19 ได้อย่ำงไร?
 • อาหารและน้ำ
  • ติดโควิด-19 จากอาหาร (รวมทั้งที่ซื้อกลับจากร้านอาหาร, ทำใหม่ ๆ, อาหารแช่แข็ง, หรืออาหารในบรรจุภัณฑ์) หรือน้ำดื่มได้หรือไม่?
  • ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่านน้ำที่ฆ่าเชื้อแล้วได้หรือไม่?
 • อุจจาระและน้ำเสีย
  • พบไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในอุจจาระหรือไม่?
  • ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านระบบน้ำเสียได้หรือไม่?
  • ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านน้ำท่วมได้หรือไม่?
 • สระว่ายน้ำ, อ่างอาบน้ำและสวนสนุกที่มีน้ำ
  • ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านสระว่ายน้ำ, อ่างอาบน้ำ และสวนสนุกที่มีน้ำได้หรือไม่?
  • ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านน้ำในสระว่ยน้ำแบบน้ำเกลือได้หรือไม่?
  • ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านน้ำในทะเลสาบ, แม่น้ำ หรือมหาสมุทรได้หรือไม่?
  • ต้องสวมหน้ากากผ้าในน้ำหรือไม่?
  • แสงยูวีในแสงอาทิตย์ฆ่าเชื้อตามผิววัตถุที่ใช้ร่วมกันหรือไม่?
  • ต้องทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อผิวหน้าวัตถุที่ใช้ร่วมกัน (เช่น มือจับในห้องน้ำ) ในสระว่ายน้ำ, อ่างน้ำอุ่น และสวนสนุกที่มีน้ำ บ่อยเพียงใด?
 • วัคซีน
  • วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะทำให้ป่วยเป็นโควิด-19 ได้หรือไม่?
  • หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว จะทำให้ผลตรวจไวรัสก่อโรคโควิด-19 เป็นบวกใช่หรือไม่?
  • หลังจากเป็นโควิด-19 และหายป่วยแล้ว ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่?
  • การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยจากโรคโควิด-19 ใช่หรือไม่?
  • วัคซีนโควิด-19 จะไปเปลี่ยนดีเอ็นเอของคนได้รับวัคซีนหรือไม่?
  • ภูมิคุ้มกันที่ได้จากการติดเชื้อไวรัสตามธรรมชาติกับที่ได้จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบใดอยู่ได้นานกว่ากัน?
  • มีอะไรเป็นส่วนประกอบในวัคซีนบ้าง?
  • ใครจะได้รับวัคซีนก่อนหลังตามลำดับอย่างไร?
  • ระหว่างที่รอรับการฉีดวัคซีน ต้องป้องกันตัวเองอย่างไร?
  • จำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 กี่ครั้ง?
  • หากฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ยังต้องใส่หน้ากากและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดอยู่หรือไม่?
  • ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนอื่นได้หรือไม่?
  • หากมีอาการป่วยอื่นอยู่ จะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
  • มีโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงจากวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
 • ยา
  • มียาที่ใช้รักษาโควิด-19 หรือไม่?
  • ยาตระกูลคลอโรควินรักษาโควิด-19 ได้จริงหรือไม่?
  • ใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?
 • ยุคหลังวัคซีนโควิด-19
  • หลังจากเริ่มฉีดวัคซีนในประชากรจำนวนมาก จะเป็นอย่างไรต่อไป?

แนะนำ

ล่าสุด