หน้าหลัก » วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี » ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563

ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563จำนวนหน้า :
51
ขนาดไฟล์ :
2.40 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book/3113-sriindex2563.html

เนื้อหา

  • การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
  • บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
  • ทรัพย์สินทางปัญญา
  • การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
  • โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา
  • ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • รางวัลยกย่องเชิดชู

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม