หน้าหลัก » คู่มือ » สมุดออมหุ้น – Save in Stock

สมุดออมหุ้น – Save in Stockจำนวนหน้า :
80
ขนาดไฟล์ :
7.62 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.set.or.th/set/education/html.do?name=decode_manage_invest_35&innerMenuId=20
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

  • ข้อมูลส่วนตัวและเป้าหมายการออมไว้ในหุ้น
  • ออมไว้ในหุ้นแบบ Step by Step
  • 5 เหตุผล… ควรบันทึกการซื้อขายหุ้น
  • ขั้นตอนการบันทึกรายการในสมุดออมหุ้น
  • คำแนะนำการบันทึกรายการในสมุดออมหุ้น
  • เริ่มต้นบันทึกรายการ

แนะนำ

ล่าสุด