หน้าหลัก » E-Book » พลิกโฉมการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล กระทรวงศึกษาธิการ 128 ปี

พลิกโฉมการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล กระทรวงศึกษาธิการ 128 ปีจำนวนหน้า :
280
ขนาดไฟล์ :
231 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
กระทรวงศึกษาธิการ
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • คติธรรม
 • พระบรมราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • คำนำ
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
 • สารนายกรัฐมนตรี
 • สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
 • การศึกษาไทยจากอดีตสู่การพัฒนาการเรียนการสอนในปัจจุบัน และแนวโน้วในอนาคต
 • ตรา และสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงานสู่อนาคต
 • ความภาคภูมิใจในอาชีพการศึกษา
 • ผลงานสร้างสรรค์การประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครู
 • เชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม