หน้าหลัก » รายงาน » รายงานความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป

รายงานความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรปจำนวนหน้า :
38
ขนาดไฟล์ :
1.48 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.thaiscience.eu/e-publication.php?cat=2
หมวดหมู่ :

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย

รายงานความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป

เนื้อหา

 • บทนำ
 • กฎหมายกัญชาในสหภาพยุโรป
 • การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
 • รูปแบบผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่ผลิตจากกัญชา
 • การใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตจากกัญชาเพื่อรักษาโรคชนิดต่าง ๆ
 • กฎระเบียบการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ในสหภาพยุโรป
 • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่ผลิตจากกัญชาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในหลาย ๆ ประเทศในยุโรป
 • ตัวอย่างการใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตจากกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
 • การเสพกัญชาเพื่อสันทนาการและความเพลิดเพลิน (recreational cannabis)
 • กัญชง (Hemp) แตกต่างจากกัญชา (hemp) อย่างไร
 • กฎระเบียบในการควบคุมการปลูกกัญชงในยุโรป
 • การใช้กัญชงในอุตสาหกรรมในยุโรป
 • ผลิตภัณฑ์กัญชงเชิงพาณิชย์
 • ประเด็นด้านกฎหมายการควบคุมการผลิต
 • ข้อกำหนดและตลาดของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร CBD จากกัญชงในสหภาพยุโรป
 • ข้อเสนอแนะ

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม