หน้าหลัก » รายงาน » รายงานรวบรวมผลการดำเนินโครงการ Talent Mobility ภาคเหนือ ระหว่าง ตุลาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2563

รายงานรวบรวมผลการดำเนินโครงการ Talent Mobility ภาคเหนือ ระหว่าง ตุลาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2563จำนวนหน้า :
114
ขนาดไฟล์ :
8.86 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.nxpo.or.th/th/report/5637/
หมวดหมู่ :
ป้ายกำกับ :

เนื้อหา

  • บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญ
  • บทที่ 2 การดำเนินงาน
  • บทที่ 3 กลไกการขับเคลื่อน Talent Mobility
  • บทที่ 4 ตัวอย่างผลงานโครงการ Talent Mobility
  • บทที่ 5 ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ
  • บทที่ 6 จากใจผู้บริหารสู่แนวทางการบริหารโครงการ Talent Mobility
  • บทที่ 7 คณะทำงาน Talent Mobility
  • ภาคผนวก

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม