หน้าหลัก » กำหนดการ ข้อสอบ เฉลย » แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564จำนวนหน้า :
6
ขนาดไฟล์ :
242 KB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.facebook.com/bet.obec.go.th/posts/2176106229221639

แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สําหรับสถานศึกษาที่มีความสมัครใจ)

เนื้อหา

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์
 • กรอบการประเมิน
 • โครงสร้างของเครื่องมือ
  • ฉบับที่ 1 การอ่านรู้เรื่อง
  • ฉบับที่ 2 การอ่านออกเสียง
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • กําหนดการประเมิน
 • แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
 • สรุปแผนการดําเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • กําหนดการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กําหนดการสอบ RT, กําหนดการสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2564

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม