หน้าหลัก » วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี » รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โครงการ Talent Mobility

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โครงการ Talent Mobilityจำนวนหน้า :
29
ขนาดไฟล์ :
11.3 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.nxpo.or.th/th/report/465/

เนื้อหา

 • บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญ
 • บทที่ 2 ข้อมูลสถิติ
 • บทที่ 3 การจำแนกผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ
  • Machine Vision
  • Computer Vision
  • Image Processing
  • Computer Graphic
  • Virtual Reality
  • Electronics
  • Embeded System
  • Internet of Things
  • Sensor
  • RFID
  • Micro Controller
  • Multi Robot
  • Human Computer Interface
  • Haptic Interface
  • Teleoparation
  • Human Robot Interaction
  • Recognition
  • Artificial Intelligence
  • Machine Learning
  • Neural Network
  • Sinal Processing
  • Control
  • Drive
  • PLC
  • CNC
  • SCADA
  • Hard Disk Drive
  • Localization
  • Navigation
  • Mobile Robot
  • Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
  • Big Data
  • Data Minning
 • บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและการติดต่อ
  • สถาบันวิจัย
  • สถาบันการศึกษาภาคกลาง
  • สถาบันการศึกษาภาคเหนือ
  • สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหลือ
  • สถาบันการศึกษาภาคใต้
 • ดัชนีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
 • Appendix
 • คณะทำงานและที่ปรึกษา

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม