หน้าหลัก » คู่มือ » คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจำนวนหน้า :
55
ขนาดไฟล์ :
5.22 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ฺบีโอไอ)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.boi.go.th/index.php?page=guides
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  • ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  • ธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  • ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
   • ตาก
   • มุกดาหาร
   • สระแก้ว
   • ตราด
   • สงขลา
   • เชียงราย
   • หนองคาย
   • นครพนม
   • กาญจนบุรี
   • นราธิวาส
 • มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
  • มาตรการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  • บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 13 กลุ่มกิจการ
  • มาตรการจากรมสรรพากร
  • มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ
   • แรงงานต่างด้าว
   • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   • การจัดหาที่ดิน
   • การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
   • มาตรการด้านสิทธิประโยชน์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
   • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม