หน้าหลัก » พระราชบัญญัติ » พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560จำนวนหน้า :
28
ขนาดไฟล์ :
324 KB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.boi.go.th/index.php?page=guides
หมวดหมู่ :
ป้ายกำกับ :

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520

แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม